İçerik Türleri ve Formatlarının Seçimi (Metin, Görsel, Video vb.)